Skip to main content

Stöd Linnéuniversitetets forskning eng

Linnéakademien Forskningsstiftelsens uppdrag är att främja den vetenskapliga forskningen och utbildningen vid Linnéuniversitetet.

Varje Universitet är beroende av en rad olika insatser. Linnéuniversitetet är inte något undantag. Varje insats har betydelse. Linnéakademiens Forskningsstiftelses roll är att på bästa vis förvalta de gåvor och donationer som kommer in i syfte att stödja Linnéuniversitetets forskning. Vi tar också egna initiativ.


Vi förvaltar donationer efter önskemål

Det är givaren som bestämmer hur gåvan eller donationen skall användas. Makarna Hallenblad, Eivor och Gunnar har t ex skapat en fond i syfte att ge ekonomiskt bidrag till forskningen inom historia, etnologi och arkeologi. Makarna Ternryd, Carola och Carl-Olof har testamenterat en summa vars avkastning skall gå till ett pris för betydelsefulla insatser inom skogsnäringen.

Privatpersoner, företagare och offentliga verksamheter

Vi har under åren planterat bokplantor utanför J-huset i Växjö. Planteringen har samlat in närmare 800 000 kronor från enskilda personer, företagare med både större och mindre verksamheter och från offentliga givare. Här på denna hemsida kan du direkt köpa en eller flera bokplantor och ta ut ett gåvobrev om du vill ge bort plantan till någon. Varje bokplanta kostar 500 kronor, och du är välkommen att deltaga i planteringen som sker under hösten.


We award scholarships and prizes. Thanks to the book planting, we have been able to award travel scholarships to students at doctoral level. 

Contact

Linnéakademien Forskningsstiftelsen
Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö


© 2023 Linnéakademien forskningsstiftelsen Privacy policy