Skip to main content

Ternryds utmärkelse

Makarna Ternryd har gemensamt bidragit till en omfattande och generös donation. 2016 var det första året avkastningen delades ut, 300 000 SEK att fördelas mellan mottagaren av utmärkelsen, Holger Militz och samarbetet mellan professorns tyska universitet och Linnéuniversitetet. 2018 erhöll professor Simon Aicher 400 000 SEK och lika mycket att fördela i samverkan mellan hans universitet och Linnéuniversitetet. 2020 erhöll professor Heli Peltola utmärkelsen som fördelas 400 000 SEK till pristagaren och 600 000 SEK till forskningssamarbete med Linnéuniversitetet. 2022 år mottogs utmärkelsen av professor Stavros Avramidis, Head of Department of Wood Science, Faculty of Forestry, University of British Columbia (UBC) utmärkelsen.

Utmärkelsen delas ut vartannat år och har som ändamål att främja betydelsefulla insatser inom forskningen som rör skogsnäringen.

2022
Stavros Avramidis
  • Professor Stavros Avramidis, Head, Department of Wood Science, Faculty of Forestry, The University of British Columbia (UBC) utmärkelsen
2020
Heli Peltola
  • Professor Heli Peltola utmärkelsen som fördelas 400 000:- till pristagaren och 600 000:- till forskningssamarbete med Linnéuniversitetet.
2018
Dr Simon Aicher
  • Med mycket glädje och högtidlig inramning först på Linnéuniversitetet i Växjö fick Prof Dr Simon Aicher från Stuttgart ta emot 400 000 sek.
2016
Dr Holger Militz
  • Den 1 april var första gången utmärkelsen delades ut. 300 000 kronor överlämnades då till Professor, Dr Holger Militz.

Ternryds utmärkelse 2022


Mottagning av utmärkelser

Både professor Stavros Avramidis, mottagare av Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse 2022 och professor Heli Peltola, mottagaren från 2020 fick den 20 oktober ta emot sina respektive utmärkelser under en ceremoni på Linnéuniversitetet i Växjö.

His work has resulted in interesting discoveries in the area of cell-wall nanopore configuration and distribution in correlation with molecular modelling of water sorption at those levels. In the area of wood drying, Prof.

Avramidis has been the leading researcher for the last twenty-five years in developing and commercializing radio frequency vacuum (RFV) drying as a high tech alternative drying to kilns for timbers and high quality wood.

The research encompasses proof of concept and the development of a system that requires swift sawmill evaluation systems based on near-infrared spectroscopy. Prof. Avramidis has published more than 200 papers. Given Prof. Avramidis distinguished scientific record, his diverse research portfolio and his international experience, a fruitful and long term collaboration, relevant for several research groups at Linnaeus University, is foreseen.

Uppmärksammas av University of British Columba

Utmärkelsen uppmärksammas av University of British Columbia vilket man kan läsa om här:

Prof. Avramidis is a distinguished Professor in two distinct, but highly related areas, namely, wood physics and wood drying.

In wood physics, he has been instrumental in the modelling of wood-water relationships under static and dynamic isothermal and nonisothermal conditions.

Stavros Avramidis
  • 2022 erhöll professor Stavros Avramidis, Head, Department of Wood Science, Faculty of Forestry, The University of British Columbia (UBC) utmärkelsen som fördelas 500 000:- till pristagaren och 500 000:- till forskningssamarbete med Linnéuniversitetet.


Ternryds utmärkelse 2020


Mottagning av utmärkelser

Professor Heli Peltola tilldelas Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse för sin forskning inom hållbar förvaltning av de nordiska skogarnas ekosystem i ett föränderligt klimat. Utmärkelsen, som är på 1 miljon kronor, delas med institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

klimatförändringen. Hennes forskning använder modeller av skogsekosystem och verktyg för livscykelbedömning. Hon har under de senaste 25 åren utfört högkvalitativ forskning med ett stort antal publicerade artiklar i högt rankade tidskrifter. Hennes forskning har en stark koppling till undervisningen och forskningen vid institutionen för skog och träteknik.

Här kan ni se prisutdelningscermonin 2020-11-17 som pga Coronapandemin skedde digitalt.

https://play.lnu.se/media/t/0_vriivn24 

Forskare inom hållbar förvaltning

Professor Heli Peltola är en ledande forskare inom hållbar förvaltning av de nordiska skogarnas ekosystem under förändrade klimatförhållanden och effekterna på skogsproduktion och riskhantering. Hennes forskning omfattar även adaptiva förvaltningsstrategier och de möjligheter som skog och skogsbruk erbjuder för att mildra.

Heli Peltola
  • 2020 erhöll professor Heli Peltola utmärkelsen som fördelas 400 000:- till pristagaren och 600 000:- till forskningssamarbete med Linnéuniversitetet.


Ternryds utmärkelse 2018


Mottagning av utmärkelser

Det är makarna Ternryds utmärkelse som Forskningsstiftelsen delar ut vartannat år. 2018 var det för andra gången. Linnéuniversitetet fick lika stor andel, 400 000 sek, som rektor Peter Aronsson tog emot, för att trä och byggteknik under kommande år ska utveckla ett samarbete med Dr Simon Aicher.

He is acknowledged as a prime expert for adhesive and bonding issues of wood. Dr Aicher is internationally considered as one of the leading experts regarding standardization, quality management and scientific development in glued structural elements and structural adhesives. He is also well recognized for his work on development of non-destructive testing methods for timber, especially ultrasound burst localization and ultrasound shear-wave reflection methods for detection of glue-line defects.

During his energetic leadership the institute has gained outstanding world-wide recognition in the field of timber engineering. He has moreover initiated, contributed and led numerous national and international research and cooperation works, been awarded patents and authored more than 250 scientific papers.

Motivering

Dr Aicher has contributed with significant research in the field of modern timber engineering closely related to activities at Linnaeus University (LnU), in particular building technology using modern engineered wood-based products.

Dr Simon Aicher
  • 800 000 sek till framgångsrik forskare i Stuttgart. Med mycket glädje och högtidlig inramning först på Linnéuniversitetet i Växjö och senare på kvällen på Residenset fick Prof Dr Simon Aicher från Stuttgart ta emot 400 000 sek.


Ternryds utmärkelse 2016


Mottagning av utmärkelser

För första gången delades den 1 april makarna Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse ut. 300 000 kronor överlämnades då till Professor, Dr HOLGER MILITZ för betydelsefulla insatser inom forskning som hör till skogsnäringen. Summan delas lika mellan pristagaren och institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet.

He has contributed with significant research in forestry industry areas closely related to activities at Linnaeus University, in particular wood processing. His research achievements the last 25 years in the wood modification area has brought many of the technologies towards industrial upscaling.

Holger Militz is especially recognized for his work on development of innovative wood product using polymer integration, and investigations of plasma treatment of wood.

Motivering

Prof. Dr. Holger Militz is one of the leading researches worldwide in developing innovative wood modification technologies.

Dr Holger Militz
  • För första gången delades den 1 april makarna Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse ut. 300 000 kronor överlämnades då till Professor, Dr Holger Militz


Stöd forskningen


Främja forskningen

Det är vår uppgift, vår glädje och vårt ansvar att se fonden växa. Det är givaren som anger i vilken form och till vilket ändamål bidragen skall gå, hela tiden inom ramen för stiftelsens ändamål; att främja den vetenskapliga forskningen och utbildningen vid Linnéuniversitetet.

We award scholarships and prizes. Thanks to the book planting, we have been able to award travel scholarships to students at doctoral level. 

Contact

Linnéakademien Forskningsstiftelsen
Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö


© 2023 Linnéakademien forskningsstiftelsen Privacy policy