Skip to main content

Om stiftelsen

Linnéakademiens forskningsstiftelse har som uppgift att främja vetenskaplig forskning och utbildning som bedrivs på Linnéuniversitetet.

Stiftelsen registrerades 2008, och då under namnet KAVNs forskningsstiftelse för Växjö universitet. När Linnéuniversitetet bildades bytte stiftelsen namn till Linnéakademien Forskningsstiftelsen. Hela tiden har arbetet bedrivits i små steg, mot de stora målen.

Tack vare Eivor och Gunnar Hallenblads donation under 2011 kunde forskningsstiftelsen dela ut en första utmärkelse för att stödja forskningen inom historia, etnologi och arkeologi. Under 2013 överför Smålands museum en tidigare erhållen donation från Eivor och Gunnar Hallenblad till forskningsstiftelsen att förvaltas i enlighet med donationen från 2011. Utdelning sker varje år.

Tack vare Carola och Carl-Olof Ternryds donation fick stiftelsen sitt nästa stora tillskott 2013. Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse ska utdelas för betydelsefulla insatser i forskningen inom områden som hör till skogsnäringen med koppling till verksamhet vid Linnéuniversitetet. Utdelning sker vartannat år. År 2016 delades Ternryds utmärkelse ut för första gången.


We award scholarships and prizes. Thanks to the book planting, we have been able to award travel scholarships to students at doctoral level. 

Contact

Linnéakademien Forskningsstiftelsen
Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö


© 2023 Linnéakademien forskningsstiftelsen Privacy policy